fbpx

פרטיך נקלטו במערכתנו, בשעות הקרובות לבדוק איך אפשר לייעל את תיק הביטוח שלך”

 

“כדי לייעל את הליך בדיקת תיק הביטוח אנא הכן את תאריך הנפקת תעודת הזהות לצורך כניסה להר הביטוח (ממשק של משרד האוצר שבו נוכל לראות את כל הביטוחים הקיימים שלך במסך אחד) .”

מטרת הבדיקה

*מטרת השיחה היא לבדוק את הפוליסות הקיימות שלך בלבד (איך אפשר להוזיל את הפוליסות הקיימות ללא פגיעה בתנאים/ איך אפשר לשפר את הביטוחים הקיימים ללא תוספת במחיר)
 
*לא נציע לך בשיחה מכירת פוליסות חדשות או ביטוחים חדשים, זאת לא מטרתינו.
 

*בנוסף אם תחליט להיות לקוח שלנו תקבל מאיתנו ניהול מלא לתביעות שלך מול חברת הביטוח במידת הצורך ללא תשלום

על מה נעבור בבדיקה בפועל

  • נעבור על תיק הביטוח שלך ונעשה בו סדר, נוודא שאין לך ביטוחים כפולים או כיסויים שאתה לא צריך.
  • נבדוק את ביטוח הבריאות שלך, אם הוא עומד בסטנדרטים של הרפורמה והאם התנאים והמחיר עדכניים, ואיך אפשר לשפר אותם.
  • נדריך אותך איך להגיש את ביטוחי החיים שלך לקבלת החזרי מס (כדי לעודד אזרחים להגן על משפחתם במצב קיצון שפטירה המדינה מחזירה גם לשכירים החזרי מס גבוהים על ביטוחי החיים, עד 25% החזר מסך הפרמיה ששילמת ועד 6 שנים אחורה)

 *אם לא ביצעת פעולה זו עד היום כנראה שמחכה לך שם סכום יפה שאתה זכאי מהמדינה.

ברשותינו אחוזי הצלחה של 93% בהוזלת תיק ביטוח למחזיקי תיק פרטי כולל של 100 שקלים ומעלה (ביטוחי חיים/משכנתא, תאונות אישיות, בריאות, ומחלות קשות, לא כולל פוליסות ממקום העבודה)

Scroll to top
Skip to content